ჩვენი გუნდი

ვახტანგ კარიჭაშვილი

პრეზიდენტი

მამუკა ფოთოლაშვილი

დირექტორი

თემურ ჩახვაშვილი

კომერციული დირექტორი

თორნიკე მახათაძე

წარმოების უფროსი

მაია ბექაური

საგარეო ურთიერთობათა ხელმძღვანელი

ნუგზარ კურტანიძე

მთავარი მეღვინე