ჩვენი გუნდი

ვახტანგ კარიჭაშვილი

პრეზიდენტი

ირაკლი ბექაური

გენერალური დირექტორი

მამუკა ფოთოლაშვილი

კომპანია ,,გრუზვინპრომი"-ის დირექტორი

თორნიკე მახათაძე

კომპანია "Bolero & Co"-ს დირექტორი

თემურ ჩახვაშვილი

კომერციული დირექტორი

მაია ბექაური

საგარეო ურთიერთობათა ხელმძღვანელი

ნუგზარ კურტანიძე

მთავარი მეღვინე