ბერიკონი

ბრენდი 3 წლიანი 0,25ლ.

ბრენდი „ბერიკონი“ VS მზადდება კახეთში მოწეული თეთრი ჯიშის ყურძნისგან (რქაწითელი და მწვანე) მიღებული საბრენდე დისტილატებისგან, რომლებიც არანაკლებ სამი წლის განმავლობაში მუხის კასრებში ძველდება. საბრენდე დისტილატების დავარგებისთვის გამოიყენება ქართული მუხის კასრები „იბერიული“. თავისი უნიკალური თვისებების მეშვეობით იბერიული მუხა ანიჭებს ბრენდის განსაკუთრებულ ზეთოვნებას და სიმწკლარტეს. „ბერიკონი“ VS გამოირჩევა მოოქროსფრო-ქარვისფრით, სრული და ჰარმონიული გემოთი, მსუბუქი სიმწკლარტით. არომატში გამოხატული მსუბუქი ვანილის ტონები ჰარმონიულად ერწყმის ყავის ნოტებს.

ბერიკონი

ბრენდი 3 წლიანი

ბრენდი „ბერიკონი“ VS მზადდება კახეთში მოწეული თეთრი ჯიშის ყურძნისგან (რქაწითელი და მწვანე) მიღებული საბრენდე დისტილატებისგან, რომლებიც არანაკლებ სამი წლის განმავლობაში მუხის კასრებში ძველდება. საბრენდე დისტილატების დავარგებისთვის გამოიყენება ქართული მუხის კასრები „იბერიული“. თავისი უნიკალური თვისებების მეშვეობით იბერიული მუხა ანიჭებს ბრენდის განსაკუთრებულ ზეთოვნებას და სიმწკლარტეს. „ბერიკონი“ VS გამოირჩევა მოოქროსფრო-ქარვისფრით, სრული და ჰარმონიული გემოთი, მსუბუქი სიმწკლარტით. არომატში გამოხატული მსუბუქი ვანილის ტონები ჰარმონიულად ერწყმის ყავის ნოტებს.

ბერიკონი

ბრენდი 5 წლიანი 0,25ლ.

ბრენდი „ბერიკონი“ VSОР მზადდება კახეთში მოწეული თეთრი ჯიშის ყურძნისგან (რქაწითელი, მწვანე, ციცქა და ცოლიკაური) მიღებული  საბრენდე დისტილატებისგან, რომლებიც არანაკლებ ხუთი წლის განმავლობაში მუხის კასრებში ძველდება. საბრენდე დისტილატების დავარგებისთვის გამოიყენება ქართული მუხის კასრები „იბერიული“. თავისი უნიკალური თვისებების მეშვეობით იბერიული მუხა ანიჭებს ბრენდის განსაკუთრებულ ზეთოვნებას და სიმწკლარტეს. „ბერიკონი“ VSОР გამოირჩევა მუქი ქარვისფერით, მოოქროსფრო ბრწყინვალებით, დახვეწილი ბუკეტით ვანილის და ხის ტონებით, თამბაქოს და ყავის მსუბუქი ნოტებით. აქვს რბილი გემო, ზომიერი ექსტრაქტულობის და მრავალფეროვანი ტონების ჰარმონიული შერწყმით.

ბერიკონი

ბრენდი 5 წლიანი

ბრენდი „ბერიკონი“ VSОР მზადდება კახეთში მოწეული თეთრი ჯიშის ყურძნისგან (რქაწითელი, მწვანე, ციცქა და ცოლიკაური) მიღებული  საბრენდე დისტილატებისგან, რომლებიც არანაკლებ ხუთი წლის განმავლობაში მუხის კასრებში ძველდება. საბრენდე დისტილატების დავარგებისთვის გამოიყენება ქართული მუხის კასრები „იბერიული“. თავისი უნიკალური თვისებების მეშვეობით იბერიული მუხა ანიჭებს ბრენდის განსაკუთრებულ ზეთოვნებას და სიმწკლარტეს. „ბერიკონი“ VSОР გამოირჩევა მუქი ქარვისფერით, მოოქროსფრო ბრწყინვალებით, დახვეწილი ბუკეტით ვანილის და ხის ტონებით, თამბაქოს და ყავის მსუბუქი ნოტებით. აქვს რბილი გემო, ზომიერი ექსტრაქტულობის და მრავალფეროვანი ტონების ჰარმონიული შერწყმით.

ბერიკონი

ბერიკონი

ბრენდი 6 წლიანი