პროდუქცია
ბრენდი
დიდი მოურავი

დიდი მოურავი

ბრენდი 5 წლიანი

ქართული ბრენდი "დიდი მოურავი" 5-წლიანი, ხასიათდება მოოქროსფრო-ქარვისფერით, მდიდარი ბუკეტით ხილის და ვანილის ტონებით. გემოთი ჰარმონიულია, სრული, ბრენდის გამოხატული ტონებით. საბრენდე დისტილატების მინიმალური ასაკია 5 წელი. დავარგებისთვის გამოიყენება ქართული (იბერიის) და მაიკოპის მუხის კასრები.