დაისი

ბრენდი 3 წლიანი

დაისი

ბრენდი 5 წლიანი

დაისი "ვარციხე"

ბრენდი 7 წლიანი

დაისი "გრემი"

ბრენდი 9 წლიანი

დაისი

ბრენდი 3 წლიანი 0,25ლ.

დაისი

ბრენდი 5 წლიანი 0,25ლ.