პროდუქცია
ღვინო
ღვინო Tetra Pak-ის შეფუთვაში

"ტალავარი" თეთრი მშრალი

სუფრის ღვინო

"ტალავარი" თეთრი ნახევრადტკბილი

სუფრის ღვინო

"ტალავარი" წითელი მშრალი

სუფრის ღვინო

"ტალავარი" წითელი ნახევრადტკბილი

სუფრის ღვინო

"კახეთის თაიგული" თეთრი ნახევრადტკბილი

სუფრის ღვინო

"კახეთის თაიგული" თეთრი მშრალი

სუფრის ღვინო

"კახეთის თაიგული" წითელი ნახევრადტკბილი

სუფრის ღვინო

"კახეთის თაიგული" წითელი მშრალი

სუფრის ღვინო