ალავერდი

ალავერდი

წითელი ნახევრადტკბილი ღვინო
ალავერდი

ალავერდი

თეთრი ნახევრადტკბილი ღვინო