ჰერეთი

ჰერეთი

თეთრი ნახევრადტკბილი ღვინო
ჰერეთი

ჰერეთი

წითელი ნახევრადტკბილი ღვინო